En föreningen som ger Hopp

Föreningen Hopp arbetar med att hjälpa människor som tidigare i livet blivit utsatta för sexuella övergrepp. Att i tidig ålder bli utsatt för övergrepp innebär att man bär på ett trauma som kan bli ohanterligt för individen på sikt. Det är därför inte ovanligt att offer för tidiga sexuella övergrepp utvecklar ett kemiskt beroende som på ett sätt blir en flykt undan de känslor och minnen övergreppet/övergreppen fört med sig. Det är inte därför inte ovanligt att dessa personers egna  uppväxt kantas av missbruksproblematik inom familjen. Då det av vissa beskrivs att beroendesjukdom är en ärftlig sjukdom och att även övergreppens förövare har en historik som offer för sexuella övergrepp, är det viktigt att att bägge dessa destruktiva fenomen bryts innan de drabbar nästa generation.

Och det är just det föreningen Hopp arbetar för att uppnå, att bryta denna kedja av offer till förövare. På Hopp kan man få den hjälp och förståelse man tidigare aldrig fått, man kan träffa andra i samma situation och bryta den känsla av att vara unik med dessa upplevelser och hitta hopp i att andra i samma situation har fått hjälp och nu mår bättre. I föreningen Hopp har man möjligheten att ingå i gruppterapi som är ledd av utbildad personal som ofta har egen erfarenhet av övergrepp tidigare i livet. De människor som inte känner att de riktigt nu är redo att möta andra och tala öppet om det man varit med om finns möjligheten att ringa dem eller använda sig av deras jourmail. Det är ett ganska omfattande arbete med att svara på dessa telefonsamtal och e-postbrev så föreningen arbetar aktivt med att söka sponsorer för att få denna ideella verksamhet att gå runt. Det är bland annat därför vi vill lyfta fram föreningen i detta inlägg som en uppmaning till företag och privatpersoner att gå in och stödja detta fantastiska arbeta som är till så stor hjälp för många människor.

Besök gärna deras hemsida

Hopp Norrköping

Lämna ett svar