Category archives: Självhjälp

En föreningen som ger Hopp

Föreningen Hopp arbetar med att hjälpa människor som tidigare i livet blivit utsatta för sexuella övergrepp. Att i tidig ålder bli utsatt för övergrepp innebär att man bär på ett trauma som kan bli ohanterligt för individen på sikt. Det är därför inte ovanligt att offer för tidiga sexuella övergrepp utvecklar ett kemiskt beroende som på ett sätt blir en flykt undan de känslor och minnen övergreppet/övergreppen fört med sig. Det är inte därför inte ovanligt att dessa personers egna  uppväxt kantas av missbruksproblematik inom familjen. Då det av vissa beskrivs att beroendesjukdom är en ärftlig sjukdom och att även övergreppens förövare har en historik som offer för sexuella övergrepp, är det viktigt att att bägge dessa destruktiva fenomen bryts innan de drabbar nästa generation.

Och det är just det föreningen Hopp arbetar för att uppnå, att bryta denna kedja av offer till förövare. På Hopp kan man få den hjälp och förståelse man tidigare aldrig fått, man kan träffa andra i samma situation och bryta den känsla av att vara unik med dessa upplevelser och hitta hopp i att andra i samma situation har fått hjälp och nu mår bättre. I föreningen Hopp har man möjligheten att ingå i gruppterapi som är ledd av utbildad personal som ofta har egen erfarenhet av övergrepp tidigare i livet. De människor som inte känner att de riktigt nu är redo att möta andra och tala öppet om det man varit med om finns möjligheten att ringa dem eller använda sig av deras jourmail. Det är ett ganska omfattande arbete med att svara på dessa telefonsamtal och e-postbrev så föreningen arbetar aktivt med att söka sponsorer för att få denna ideella verksamhet att gå runt. Det är bland annat därför vi vill lyfta fram föreningen i detta inlägg som en uppmaning till företag och privatpersoner att gå in och stödja detta fantastiska arbeta som är till så stor hjälp för många människor.

Besök gärna deras hemsida

Hopp Norrköping

Känslor och inteligens

Emotionell intelligens innebär att man har förmågor att kunna motivera sig själv, kunna ta motgångar, kunna kontrollera sina impulser och skjuta upp sitt behov av tillfredsställelse. Det innebär även att kunna styra sitt humör, se till att ängslan och oro inte påverkar tankeförmågan och att kunna känna empati och hopp.

Människors sätt att hantera känslor skiljer sig åtskilligt från person till person. Det finns forskningsresultat på att de människor som vet vad de själva känner, som kan behärska sina känslor och som också kan känna empati, har ett övertag och klarar sig bättre på alla områden i livet.

De som har hög emotionell kompetens känner sig tillfreds och att de duger till. De tänker även på ett sätt som ökar deras produktivitet.

Människor som inte kan kontrollera sina känslor, har inte förmågan att tänka klart, arbeta koncentrerat och handla rationellt.

Vidare berättar författaren att man kan utveckla och stärka sin emotionella intelligens. Det viktigaste är att kunna hålla de negativa tankarna och känslorna i schack. Det kan handla om ilska, oro, sorgsenhet.

Ilska är den känsla som människor har svårast att kontrollera. Genom att man får förståelse och insikt i en situation kan man ofta hejda ilska. Man kan låta kroppen gå ner i varv genom att använda sig av avslappningsmetoder, uppsöka en plats där man får vara ifred, avleda tankarna och göra något man tycker om eller motionera.

Oro kan man jobba bort med avslappning och att ifrågasätta orostankarna. Man kan fråga sig själv hur troligt det egentligen är att det man oroar sig för verkligen kommer att hända. Vid djupare oro kan man behöva medicin och psykoterapi.

Sorgsenhet kan man komma över om man slutar isolera sig och börjar umgås med människor så man håller tankarna borta från det som tynger. Även motion har man sett hjälpa. Att hjälpa andra som har det svårt har också visat sig effektivt. Ibland måste man medicinera och ta till psykoterapi. Man använder sig då av kognitiv terapi som syftar till att förändra personens tankemönster.

Det viktigaste man kan lära sig är alltså att kunna styra sina känslor för att uppnå de mål man har i livet. Om man jämför personer med samma intellektuella förutsättningar, är det den som har störst emotionell kompetens som har bäst förutsättning att klara sig i livet.