En ökad användning av alkohol och droger

En ökad användning av alkohol och droger kan ses i hela Norden. Detta leder till ett ökat behov av alkohol- och drogbehandling och i och med detta även ett ökat behov av välutbildade terapeuter. För att komma till rätta med missbruksproblematiken krävs en välutbyggd behandlingsstruktur som kan möta olika individuella behov. För att en alkohol- och drogbehandling ska kunna uppnå sitt syfte, att erbjuda en beroende att arbeta med sin problematik och börja tillfriskna, krävs ett genomtänkt och välformat behandlingsinnehåll, samt kunniga terapeuter. Arbetande inom behandling finner man personer med varierande bakgrund och utbildningsnivåer. Vilka kompetenser man eftersöker inom en organisation skiljer sig bland annat beroende på om behandlingen sker i privat eller offentlig regi. Idag finns flera olika, privata och offentliga aktörer, som erbjuder utbildning till behandlingsassistent och drogterapeut.

Om man vill utbilda sig och arbeta som framtida drogterapeut är det viktigt att man själv gör efterforskningar kring de olika utbildningarna och deras krav, då det inte finns någon nationell koordination av dessa utbildningar. Utbildningarna kan skilja sig kring antagningskrav och inriktning. Vissa utbildningar till drogterapeut kräver olika former akademiska förkunskaper medan andra tittar mer till personlig lämplighet. Det finns både utbildningar som inte har valt att inrikta sig mot någon speciell behandlingsmetod, och andra som har valt att göra just detta, genom att ha en inriktning mot exempelvis 12- stegsbehandling.

Som alltid när det gäller arbete med människor är det inte alltid den person som har längst akademisk bakgrund som är den som kommer vara med framgångsrik att hjälpa en annan människa med hens problematik. När det gäller missbruksbehandling är det bevisat lättare att nå fram till en person med en beroendeproblematik om den som försöker att nå fram har en egen beroendeproblematik, vilket skapar legitimitet i det budskap som förmedlas och en gemensam plattform att mötas på.

Comments are disabled.