Vad vi kommer ihåg av ett budskap

Studier som gjorts visar att vad vi kommer ihåg av ett budskap som berättas för oss påverkas mycket av vem som berättar det. När man undersökte hur kvinnor uppfattar olika budskap kom man fram till att testobjekten tog in mer av informationen och kom ihåg mer fakta när det var en man med djup röst som talade dem än om det var en man med ljus röst. Detta är en viktig insikt i marknadsföringssammanhang. Har man en produkt som vänder sig till kvinnliga konsumenter ska man således försöka välja en djup mansröst för att marknadsföra sin vara.

Effekten av röster kan sedan förstärkas ytterligare om rösten besitter andra karaktäristiska egenskaper eller är välkänd. Det är dock inte bara i reklamkampanjer som detta kan dras nytta av. Idag har de flesta företag, både mindre och större, någon form av telefonsystem som är det första de tilltänkta kunderna möter när de söker kontakt. Hur ofta har man inte ringt ett företag där man fått en rad olika alternativ upplästa som man sedan blir tvungen att lyssna på igen eftersom man inte tog in informationen första gången? Detta skapar ofta en frustration och stress hos människor som ringer vilket i sin tur skapar en negativ inställning till företaget och dess produkter och tjänster.

Genom att välja en tilltalande röst kan man på så sätt förebygga och minska dessa negativa konsekvenser och se till att kundens första intryck av verksamheten blir så tilltalande som möjligt. Idag finns en rad röstförmedlingar som kan erbjuda olika röster till telefonsvarare och växelsystem. Ofta kanske man bara väljer en röst som man tycker låter trevlig, vilket givetvis är en bra start, men lägger man lite mer energi i denna fas kan resultatet bli än bättre. Genom att analysera vilken sorts röst som appellerar vem kan man på ett målinriktat sätt vända sig till just den målgrupp man eftersöker när man väljer röst.

Lämna ett svar